Työnohjaus kehittää omaa ammatillisuutta ja työyhteisön toimintaa

Työnohjauksessa arvioidaan ja uudistetaan omaa työtä ja kehitytään ammattilaisena arjen tilanteita reflektoiden. Työtilanteiden ja niihin liittyvien ajatusten, uskomusten ja tunteiden pohdinnan kautta kehitetään omaa ammatillisuutta sekä työyhteisön toimintaa. Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön energiaa ja tehostaa oppimista sekä opitun soveltamista. Työnohjauksen keskeisin menetelmä on keskustelu.