Työelämä muuttuu – uuden oppiminen voi olla innostavaa

Monipuolisia, osallistavia koulutuksia, workshoppeja ja seminaareja eri aihe-alueista, esimerkiksi:

  • Coaching-taidot vuorovaikutuksen rikastuttajana
  • Ajankäytön hallinta
  • Oman Minän Johtaminen
  • Valmentava Johtaminen
  • Työelämätaidot
  • Stressin hallinta
  • Ratkaisukeskeisyys
  • Voimavarat ja energia
  • Muutos on mahdollisuus
  • Motivaatio ja toimeenpano