Työnohjauksella syvälliseen muutokseen

Työnohjaus on omaan työhön, työyhteisöön tai sen ryhmään liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä.

Ohjaajana toimii tehtävään erikseen koulutettu työnohjaaja. Työnohjaus on oppimista edistävä ja organisaation toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä.

Työnohjaus on useamman kerran tapaamisen sisältävä prosessi, jolle määrätään yhdessä selkeä tavoite ja pituus kunkin tilanteen mukaisesti. Tapaamiset kestävät yleensä 1,5 tuntia.

Menetelmänä työnohjaus soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittyä työssään, haluavat tehostaa työn laatua, asiakastyytyväisyyttä, ammatillista identiteettiä tai kehittää työyhteisön toimintaa.

Lisää löydät oheisista linkeistä.