Ratkaisukeskeisyys tukee, kannustaa ja luo toivoa

Jokaisessa yksilössä ja organisaatiossa on paljon tiedostamattomia voimavaroja ja mahdollisuuksia. Ratkaisukeskeinen työnohjaus auttaa tukemaan olevassaolevia vahvuuksia ja löytämään uusia.

Muutokset ovat mahdollisuus, mutta myös voimavaroja vievä vaihe – voimavarasuuntautunut työnohjaus tukee muutosten myllerryksessä ja auttaa keskittymään olennaiseen.

Ongelmat ja haasteet otetaan reilusti käsittelyyn, mutta käsittelyn jälkeen niistä saadaan organisaation perustehtävää tukevaa kokemusta.  Negatiiviset asiat ja tunteet sallitaan ja käsitellään rakentavasti.

Lisää hyviä kiteytyksiä ratkaisukeskeisyydestä löydät Ratkes ry:n sivuilta.