Coaching avaa mielen muutokselle

Mitä coaching on?

Coaching on prosessi, jossa coach auttaa asiakasta ottamaan käyttöönsä voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa.  Coachingissa jalostetaan ajattelun taitoja ja kehitetään ihmisten omia kykyjä ratkaista asioita ja ongelmia, jolloin kehittyminen matkaan lähdettyään on kestävää, vaikuttavaa ja eksponentiaalista.   Coach auttaa toista oppimaan itse opettamisen sijaan.    Ammattitaitoinen coaching kasvattaa merkittävästi asiakkaan itsevarmuutta ja rohkeutta kokeilla uusia tapoja toimia muuttuvissa tilanteissa.

Ammattimaisen coachingin perusperiaatteisiin kuuluu tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys. Sen ytimessä on luottamus siihen, että asiakas pystyy itse löytämään ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja tavoitteidensa saavuttamiseen. Coachin tehtävä on auttaa asiakasta tulemaan tietoiseksi näistä ratkaisuista ja rohkaista tätä soveltamaan niitä käytäntöön.

Coachin ammatillinen pätevyys ja coaching-taitojen osaaminen voidaan todeta ICF:n (International Coaching Federation) sertifikaattien avulla.