Työnohjausta joka tarpeeseen


Yksilötyönohjauksessa 
tarkoituksena on löytää ratkaisuja omaan työhön liittyviin haasteisiin, vahvistaa ammatti-identiteettiä, mahdollistaa ammatillinen kasvu ja työelämän taitekohdissa auttaa ohjattavaa suuntaamaan ammatillista kehitystään ja voimavarojaan oikeaan suuntaan.


Ryhmätyönohjauksessa
 saman alan asiantuntijat / työntekijät peilaavat omia työkäytäntöjään ja ajatuksiaan, oppivat toinen toisiltaan sekä tukevat toisiaan suunnitelmissaan, tavoitteissaan ja vuorovaikutuksen haasteissa.


Johdon ja esimiesten työnohjaus

Johtoryhmille sekä yksittäisille johtajille tarkoitettu työnohjaus tarjoaa eri johtamisen haasteisiin keskittyvää pohdintaa ja sparrausta.

Kohteena on erityisesti kunkin osallistujan oman johtamistyön ja esimieroolin tarkastelu.

Tavoitteena on antaa johtajille tukea hankalissa työtilanteissa, lisätä heidän tietotaitoaan konkreettisissa, erityisesti henkilöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä, ja edistää itsetuntemuksen kautta ohjattavien omaa persoonallista kasvua ihmisten johtamisessa.


Kriisityönohjaus
 on tarpeellinen vähintään 3-5 kerran pysähtyminen työyhteisön tai työntekijän arkea ja dynamiikka järkyttävän tapahtuman jälkeen (esimerkiksi onnettomuus, kuolemantapaus, ryöstö, väkivalta, ym).  Nopea kriisityönohjaus akuutissa tilanteessa säästää moninkertaisesti tulevilta yksilön ja työyhteisön toimintakykyä heikentäviltä tekijöiltä.

Muutostyönohjaus keskittyy muutoksen hallintaan.  Muutoksessa työntekijä tarvitsee dialogista vuorovaikutusta, tunteiden käsittelyä, luopumisen ja uuden aloittamisen pohtimista.  Muutoksesta vastaava esimies tarvitsee konkreettisia työkaluja muutoksen läpiviemiseen sekä tiimin ja organisaation tilanteiden kohtaamiseen.


Työyhteisön työnohjaus
 on sovittujen kehittämistoimenpiteiden tekemistä suunnitelmallisesti yhdessä. Parhaimmillaan jokainen työntekijä on vaikuttamassa itse niihin työn tekemiseen liittyviin asioihin, jotka parantavat työn sujumista, yhteistyötä, ilmapiiriä ja toimintatapoja työpaikalla. Kehittäminen on keskustelua, kehittämistä ja asioiden muuttamista yhdessä.

Tavoitteena on edistää työyhteisön hyvinvointia ja arkipäivän työn tekemistä. Yhdessä tehty kehittäminen johtaa myönteisiin vaikutuksiin, sitouttaa ja palkitsee.

 

Työnohjaus ei koskaan korvaa esimiestyötä vaan on objektiivinen, organisaation ulkopuolinen myönteisen kehityksen tuki.