Kokemuksia LMI-valmennuksista

Näitä on tulossa lisää

Olen osallistunut vuoden 2013 aikana LMI:n jaksoon Valmentava johtaminen henkilökohtaisena coachinani Kaija Heittola.

Konsernimme on hyvää tulosta tekevä yhteisö, jonka tuotteita ovat sähköenergia, sähkön siirto, kaukolämpö ja vesi. Henkilöstömme on erittäin osaavaa, vastuullista ja aikaansaavaa. Edelleen kehittäminen on tässä ympäristössä haasteellista.

Henkilökohtaisesti itse olen neljäkymmenvuotisen työurani aikana osallistunut useaan johtamiseen liittyvään koulutukseen, joista merkittävimmät jaksot ovat Vaasan Yliopiston JOKA –kurssi (Johtajana kasvaminen) sekä Viagroupin SLA (Senior Leadership in Action). Olen myös urheilusektorilla toiminut valmentajana sekä kouluttautunut A-tasolle asti.

Koen jakson aikana kehittyneeni johtajana merkittävästi ja saaneeni hyvää sparrausta ja vuorovaikutusta jakson henkilökohtaisissa tapaamisissa. Valmennuksessa on voinut puhua myös asioista, joista työyhteisön sisällä ei ole mahdollista keskustella.

Merkittävimmät huomiot kehityksessä ovat:
– kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kehittyminen
– organisaation syvempi ymmärtäminen
– johtoryhmän toiminnan terävöittäminen
– aidon delegoinnin kehittyminen
– päämäärätietoisuus
– ihmisten ymmärtäminen

Olen tyytyväinen kehitykseen ja voin suositella jaksoa henkilökohtaisesti jokaiselle johtajalle. Itse tulen jatkamaan valmentautumistani jakson jatkeeksi.

Martti HaapamäkiSeinäjoen Energia OyToimitusjohtaja, DI, Insinöörineuvos

Katso tästä Ilkan juttu 23.5.2015


Vuonna 2014 toimitusjohtajana VAK Huoltopalvelut Oy:ssä aloittanut Juha-Matti Ruuskanen
aloitti Kaija Heittolan valmennuksessa omien johtamistaitojensa kehittämisen LMI-ohjelmien tuella. Pilottivalmennusten hyvien tulosten rohkaisemana valmennuksia on nyt laajennettu koko organisaatioon.

”Omat kokemukseni LMI:n konseptista ja eri valmennuksista olivat positiivisia. Perinteisen koulutuksen/luennoinnin sijasta LMI-valmennukset ovat hyvin käytännönläheistä ja osallistavaa valmennusta. LMI-valmennusten johtamisfilosofian mukaan esimiehen tärkein tehtävä on luoda alaisilleen mahdollisuus onnistua – työkaluja esimiehille arjen onnistumisten mahdollistamiseen. Mielestäni LMI:n valmennukset pureutuvat johtamisen tärkeimpiin asioihin: ajanhallintaan, priorisointiin, itsetuntemukseen ja ei käskyttämiseen vaan valmentamiseen ja vastuuttamiseen. On mahdollista valita eritasoisia valmennuksia valmennettavan lähtötason mukaan ja järjestää valmennukset siten, että yksi valmentaja hoitaa kaikki valmennukset, mikä helpottaa seurantaa. Näin myös eri paikkakuntien mahdolliset erot ja tarpeet saadaan paremmin selville.”

Juha-Matti Ruuskanen, toimitusjohtaja, VAK Huoltopalvelut Oy

Katso video, jossa Juha-Matti Ruuskanen kertoo LMI:n johtajuusvalmennuksesta.


Opin asettamaan tavoitteita
 ja pyrkimään niihin järjestelmällisesti. Työskentelyni jäntevöityi, ja työajan käyttöni tehostui. Pystyn paremmin priorisoimaan asioita ja keskittymään olennaiseen.

Veli Nummela, Kunnanjohtaja, Teuvan Kunta


Minulle valmennuksessa tärkeintä on ollut hyvä, luottamuksellinen ja välitön yhteys omaan coachiin. Se on edesauttanut oman toimintani rehellistä ja monipuolista tarkastelua. Oman MInän Johtamisen kautta minulla on ollut hieno mahdollisuus kehittyä yrittäjänä. Erityisesti kehittämiskohteeni ja epämukavuusalueet markkinointi ja hinnoittelu ovat tulleet tutummaksi ja niihin on löytynyt ratkaisukeinoja valmennuksen kautta. Materiaalipaketti auttaa pitämään aktiivisemmin yllä käynnistynyttä prosessia ja tapaamisissa saatu valmennus on askel kerrallaan sysännyt eteenpäin. Voin lämpimästi suositella!

Merja HakolaHakolan Oy


Tunsin Kaija Heittolan jo ennestään
 ja minulla oli positiivinen kuva siitä mitä Kaija tekee. Se kannusti minua valitsemaan hänen palvelunsa.

Mielestäni Kaija Heittola on asiantunteva ja kannustava valmentaja, joka auttoi minua selkiyttämään omaa työnkuvaani ja päämäärääni sekä vahvistamaan omaa ammattitaitoani.

Kaijan palvelu oli todella ammattitaitoista ja miellyttävää. Huomasin heti muutoksen, sillä liikevaihtoni yrityksessä kasvoi hyvin.

Marketta Alatalo, Valmennuskipinä Oy

Täältä löydät lisää LMI Finland Oy Ab:n asiakkaita

Muita asiakaskokemuksia

Katja Noponen Oy:n tiimin työnohjaukset

Kaija Heittola on toteuttanut Katja Noponen Oy:n Satakunnan tiimin yksilöllisiä ja ryhmätyönohjauksia lokakuusta 2013 alkaen. Tiimin antaman palautteen mukaan hän on erittäin pidetty ja arvostettu työnohjaaja. Ohjattavat ovat kokeneet saaneensa lisää voimavaroja ja työkaluja haastavaan ja vaativaan valmennustyöhönsä.  Työnohjaus on ollut olennainen valmentajien työhyvinvointia lisänyt tekijä. Heittola on ohjannut ammattitaitoisesti valmentajia löytämään ratkaisuja työssään kohtaamiinsa ongelmiin ja kuormittavien asiakastilanteiden hoitamiseen.

Heittolan työote on ratkaisukeskeinen, motivoiva ja kannustava. Valmentajat ovat kuluneiden vuosien aikana kehittyneet ammatillisesti ja saaneet tukea tulosvastuulliseen työhönsä. Luottamuksellisuus on ollut vahvaa puolin ja toisin. Elämänmyönteisyys, valoisuus ja helposti lähestyttävyys ovat Kaija Heittolan ominaisuuksia, joista tiimi on iloinnut ja jotka ovat osaltaan saaneet aikaan pitkäaikaisen asiakassuhteen.

Kaija Heittola on toteuttanut työnsä kiitettävästi ja suosittelen häntä erittäin mielelläni työnohjaajaksi eri organisaatioihin.

Marita Eriksson-Aro
Liiketoiminnan kehityspäällikkö, julkishallinto, Katja Noponen Oy
050 3017965