Miten minusta tuli johtajuuskehittäjä ja työnohjaajayrittäjä

1990-luvun taitteen laman alkuaikoina toimin pankissa lainaosaston vastaavana. Seurasin ihmetellen miten Suomessa tuolloin tapahtunut rahamarkkinoiden vapauttaminen vaikutti oman alani johtamiseen. 30-vuotias työelämän “noviisi” ei voinut tuolloin ymmärtää miksi yhtäkkiä rahaa piti myydä ulos miltei kenelle tahansa muodollisilla vakuuksilla.

Toiminta soti vahvasti omia arvojani vastaan ja ihmettelin, miten korkeasti koulutetut ja -palkatut auktoriteetit eivät nähneet sitä seuraamusten itsestäänselvyyttä, jonka nuori maalaistyttökin ymmärsi.  Työn vaatimusten ja omien arvojeni ristiriita kulutti minua ja sai voimaan huonosti.  Tuosta alkoi vahva kiinnostukseni siihen, mikä johtamisessa ja johtajuudessa on olennaista ja tärkeää.  Aloin ymmärtää aiheen vaativuuden ja moniulotteisuuden, mikä kiehtoi yhä enemmän.

Lama murskasi rakenteita ja pankkikriisien turbulenssissa moni tervekin yritys ja vastuullinen asiakas joutui vaikeuksiin.  Perheessänikin aika toi eteen puolison työpaikan menettämisen.  Tämä mahdollisti koko perheellemme ainutlaatuisen kokemuksen, kun saimme mahdollisuuden työllistyä kehitysapuprojektiin Afrikkaan.  Siellä toimin projektin kirjanpitäjänä ja projektisihteerinä samalla ohjaten lapsiani 5. ja 7. luokan opintojen suorittamisessa.  Vuosi oli upea ja avartava.  Totesin, miten ihan samat hyvän johtajuuden lainalaisuudet toimivat maapallon toisella puolella ihmisten kanssa toimiessa kuin Suomessakin.

Näiden kokemusten myötä itseni kehittämisestä tuli arjen vastuiden kantamisen ohella harrastukseni ja intohimoni.  Halusin ymmärrystä ja keinoja vaikuttaa ennen kaikkea konkreettisesti ja käytännössä ja valitsin kouluttautumiseni ja kehittymistapani tästä lähtökohdasta.

Ymmärrykseni lisääntyessä pankki- ja vakuutusmaailma alkoi tuntua tukahduttavalta ja kaipasin palkitsevampaa ja itselleni merkityksellisempää työtä.  Kokeilinkin eri organisaatioiden piiripäällikön, myyntipäällikön ja pankinjohtajan titteleillä etsiä omaa paikkaani sitä löytämättä.

2010 sain sytykkeen antautua täysin tälle kiehtovalle alalle ja työllistää itseni yrittäjänä.  Olen saanut nyt jo yli 10 vuoden ajan palvella upeita asiakkaita ja organisaatioita, kehittyä koko ajan itse ja kokea tekeväni todella merkityksellistä ja tärkeää työtä.

Kokemusrikas elämäni on antanut erinomaisen pohjan toimia valmentajana ja sparraajana.  Ymmärrän laajasti erilaisuutta, systeemisyyttä ja niitä peruslainalaisuuksia, jotka toimivat johtajuustaitojen kehittämisessä kulttuurista, toimialasta, aikakaudesta tai iästä huolimatta.

Pohjakoulutukseni on kaupallinen ja pitkä työurani finanssimaailmassa on kehittänyt vahvan liiketoiminnallisen ymmärryksen, mikä on automaattisesti mukana prosesseissani.  Ratkaisukeskeinen työnohjaus- ja Business Coach- koulutukset täydentävät loistavasti osaamisen perustaani.

Saatuani kansainvälisen johtajuusvalmennuksen ykkösen, Leadership Management International (LMI) valmennusohjelmat työkaluikseni 2011 tiesin, että pystyn tarjoamaan asiakkailleni parasta mahdollista johtajuuskehittämisen ja työnohjauksen palvelua. Lukuisat onnistuneet prosessit asiakkaitteni kanssa ovat todistaneet valintani oikeaksi.

Olet lämpimästi tervetullut asiakkaakseni!