Coaching avaa mielen muutokselle

Mitä coaching on?

Coaching on prosessi, jossa coach auttaa asiakasta ottamaan käyttöönsä voimavarojaan niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa.  Coachingissa jalostetaan ajattelun taitoja ja kehitetään ihmisten omia kykyjä ratkaista asioita ja ongelmia, jolloin kehittyminen matkaan lähdettyään on kestävää, vaikuttavaa ja eksponentiaalista.   Coach auttaa toista oppimaan itse opettamisen sijaan.    Ammattitaitoinen coaching kasvattaa merkittävästi asiakkaan itsevarmuutta ja rohkeutta kokeilla uusia tapoja toimia muuttuvissa tilanteissa.